DZIENNIKARZE W SPALE

 

     Można by rzec, że tradycyjnie, bowiem jak co roku, spalski LOT zaprosił przedstawicieli mediów do odwiedzenia jednej z najciekawszej  atrakcji turystycznej Polski centralnej: SPAŁY i INOWŁODZA.

Po raz pierwszy do zaproszenia dziennikarzy i pomocy w tym przedsięwzięciu włączył się Wójt naszej Gminy Bogdan Kącki. W dniach 15-16 sierpnia gościliśmy grupę 16 –tu dziennikarz związanych z warszawskim klubem Dziennikarzy Podróżników „GLOBTROTER”, a reprezentujących takie media jak: TVP, POLSAT, Gazeta Wyborcza, VIP, Informacje Turystyczne.pl, Wasze Podróże, The Warsaw Voice, Kurier Warszawski. W programie goście mieli m.in. zwiedzanie terenu Gminy Inowłódz – m.in. ruiny zamku Kazimierza Wielkiego, synagogi, bunkru w Konewce i Jarmarku Spalskiego.

Pobyt rozpoczęło, ale także zamknęło spotkanie z organizatorami wizyty: Zarządem LOT w Spale i Wójtem Bogdanem Kąckim. Gospodarze przedstawili szczegółowe informacje o planach gminy i LOT-u na najbliższy okres. M.in. mówiono o planach zagospodarowania stawów z elektrownia wodną i placu w centrum Spały. Priorytetem jest też budowa szutrowej ścieżki rowerowej, łączącej wzdłuż Pilicy Inowłódz ze Spałą. Ta ostatnia inwestycja ma tez być trochę symbolicznym przedsięwzięciem, kończącym wieloletnie animozje między „stolicę” gminy Inowłodzem, a zupełnie zapomnianą przez owa stolicę Spałą.

Prezes LOT dr Michał Słoniewski z zadowoleniem mówił o tym, że wreszcie władze gminy wspierają wszystkie przedsięwzięcia naszego LOT i namacalnie dostrzegły potencjał Spały i potraktowały inwestowanie w nią jako swoiste „koło napędowe” rozwoju tutejszej społeczności, ale i poprawy infrastruktury dla przyjeżdżających tu turystów.

Z  kolei dziennikarze chwalili zmiany, jakie zachodzą w gminie, a szczególnie w Spale. Gratulowali jednego z najlepszych produktów turystycznych tego regionu – Jarmarku Spalskiego, który odbywał się w tym czasie. Pytali także co inicjatywą LOT-u, odbudową Dworu Carskiego, co z planami lepszego wykorzystania turystycznego rzeki Pilicy i jej nabrzeża i nie trafionej inwestycji Urzędu Marszałkowskiego  „Szlaku konnego”. W tej ostatniej kwestii dr Słoniewski przypomniał, ze przed laty nasz LOT protestował przeciw tej liczącej prawie 40 mln zł inwestycji(cała trasa została zdewastowana, a w naszym rejonie, nigdy nie widziano jeźdźca na koniu).  LOT proponował, aby miast na „szlak koński”, środki przeznaczyć na szlaki wodne Pilicy i ścieżki rowerowe i piesze .

Z kolei Wójt mówił o planach budowy dwóch przystani kajakowych w Spale i Inowłodzu. Dziennikarze podnosili też krytycznie role łódzkiego ROT-u w popularyzacji Spały i Inowłodza.

Z kronikarskiego już obowiązku odnotuję, ze noclegów gościom udzielił FWP w hotelu Savoy, a dobre wspomnienia gastronomiczne zapewnił hotel Mościcki. Dziennikarzy po terenie gminy podróżowali traktorem… czyli „Kolejką Carską”

 

                                                                     Michał Fajbusiewicz

                                                       Rzecznik Prasowy LOT w Spale